Europese onderscheiding voor 112-meldkamer Noord-Nederland

vrijdag 19 april 2013

Drachten - De Meldkamer Noord-Nederland van politie, brandweer en ambulancezorg heeft tijdens het Europese 112-congres de Europese prijs ontvangen voor 112-meldkamers die zich op een bijzondere manier weten te onderscheiden. De meldkamer kreeg het predicaat "outstanding emergency callcentre". Het congres werd gehouden op 17 en 18 april in de Letse hoofdstad Riga.

Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de EENA, deEuropese organisatie voor het alarmnummer 112. Hoofd meldkamer Tom van der Vlistmocht uit handen van de heer Ben Hoefnagels van City Gis het bijbehorendekunstwerkje in ontvangst nemen. Hij deed dat samen met drie centralisten vanpolitie, brandweer en ambulancezorg werkzaam in de Meldkamer Noord-Nederland.

Jury vol lof over manier waarop project tot stand is gekomen en de werkwijze

Belangrijke redenen voor de EENA om deze Europese onderscheidingtoe te kennen aan de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten zijn de manier waaropde meldkamer is gevormd uit drie andere meldkamers en negen verschillendeorganisaties en de wijze waarop de medewerkers hierbij zijn betrokken. Ook dekwaliteit die wordt geleverd op het gebied van het afhandelen van 112-meldingenen de manier waarop de samenwerking tussen politie, brandweer, ambulancezorg enandere hulpdiensten is georganiseerd in deze bovenregionale meldkamer, konrekenen op een zeer positieve beoordeling van de Europese 112-organisatie.

Bijzondere aandacht had de jury voor de zogenaamde uitwijk- enfallback situaties: omstandigheden waarin de Meldkamer Noord-Nederland tijdelijkniet zou kunnen functioneren. Op innovatieve wijze werd een koppeling tot standgebracht

met de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn, die onderdergelijke omstandigheden a la minuut kan bijspringen om de communicatie over tenemen.

Directielid van de meldkamer Noord-Nederland Fred Heerink noemtde onderscheiding van de Europese 112-organisatie een fantastische opsteker vooral die mensen die rond het project actief zijn en zeker voor de centralisten die24 uur per dag de hulpverlening aan de inwoners van Friesland, Groningen enDrenthe in goede banen leiden. De Meldkamer Noord-Nederland vervult door haaropzet en de gekozen samenwerkingsvorm tussen de hulpdiensten, eenvoorbeeldfunctie in de ontwikkeling van tien nieuwe meldkamers voor heelNederland.

De meldkamer in Drachten werd in november 2011 in gebruikgenomen.

Het originele persbericht is afkomstig van dewebsite van de Meldkamer Noord Nederland.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Drachten | 112 alarmeringen Drachten | Goedkoop Tanken in Drachten | Supermarkten in Drachten | Weerbericht Drachten